Behandeling angst en paniekaanvallen | Psychologenpraktijk Amsterdam

Wat is een angststoornis?

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale reactie van je lichaam bij dreigend gevaar. Je hart begint dan sneller te slaan, bloed gaat naar je spieren, je begint te zweten, etc. Angst kan tot drie reacties leiden: vechten, vluchten of bevriezen en kan dus nuttig zijn als je jezelf moet beschermen.

Soms ben je bang terwijl daar weinig aanleiding voor is. Bij een angststoornis gaat dit verder.
De angst is groot, de angst blijft onnodig lang en de angst belemmert je in het dagelijks leven.
Je bent als het ware bang voor je eigen angst en bang voor de situaties waarin je angst naar boven komt.

Wat zijn de symptomen van een angststoornis?

Op het moment dat je een angstaanval hebt, kun je last hebben van:

  • hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven;
  • droge mond, misselijkheid, maagpijn;
  • hoofdpijn, rood worden, ademhalingsproblemen, flauwvallen;
  • verwarring en het gevoel dat je de controle over jezelf verliest.
  • Lees ook behandeling fobie >

Naast de paniekaanvallen kun je één of meerdere lichamelijke klachten hebben, zoals:

  • rusteloosheid, prikkelbaarheid;
  • veel piekeren, gespannenheid;
  • vermoeidheid, concentratieproblemen;
  • slaapproblemen.

Wat zijn de gevolgen van een angststoornis?

Een angststoornis heeft ingrijpende gevolgen op je dagelijks leven. Je vermijdt de angstoproepende situaties het liefst uit angst voor een nieuwe aanval. Je vermijdt bijvoorbeeld grote groepen mensen of plaatsen waar je niet snel weg kunt komen (lift, trein, bus of vliegtuig). Hierdoor gaat de angst niet weg, maar wordt de angst juist groter.

Ook lukt het vaak niet meer je werk goed te doen en contact te onderhouden met vrienden en familie. Vrienden en kennissen begrijpen je niet en kunnen zich van je afkeren, er kan een sociaal isolement ontstaan.

Wat zijn de oorzaken van een angststoornis?

Waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en de ander niet is niet helemaal duidelijk. Meerdere factoren spelen hierbij een rol. Bij vrouwen komt een angststoornis vaker voor dan bij mannen.

Angststoornissen komen in bepaalde families meer voor dan in andere. Dat heeft te maken met erfelijkheid, maar ook met opvoeding. Een angststoornis begint ook vaak na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval, ernstige ziekte, echtscheiding of ontslag.

Ook je persoonlijke eigenschappen zijn van invloed of je wel of niet een angststoornis krijgt, zoals: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, de neiging hebben problemen en conflicten uit de weg te gaan.

Behandeling van je angststoornis door Psychologenpraktijk Amsterdam

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met de behandeling. Hoe langer je met je angstklachten blijft doorlopen, hoe groter de problemen worden.

Tijdens de behandeling onderzoeken we welk gedrag of welke denkpatronen verband houden met jouw angst. We leren je om anders naar deze gedachten te kijken en we gaan op zoek naar de oorzaak van je angst. Door stapje voor stapje de confrontatie op te zoeken met hetgeen jouw angst oproept, zal de angst verminderen. Ook de bijkomende lichamelijke klachten zullen afnemen.

Contact Psychologenpraktijk Amsterdam

Heb je hulp nodig, herken je jouw klachten of heb je vragen over de behandeling van je angststoornis? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar Psychologenpraktijk Amsterdam. We helpen je graag!