Therapie bij Psychologenpraktijk Amsterdam

Iedereen heeft weleens een periode dat het niet zo goed gaat. Nare gebeurtenissen, verdriet of veranderingen horen bij het leven. Meestal kun je zelf of met hulp van familie of vrienden je problemen oplossen. Soms lukt dat niet en verstoren de problemen je dagelijks leven. Het is dan prettig om een ervaren psycholoog te raadplegen, iemand die met je meedenkt, luistert en helpt te zoeken naar oplossingen.

Werkwijze Psychologenpraktijk Amsterdam

We starten met een intakegesprek. Het intakegesprek heeft tot doel om een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te krijgen van je klachten en problemen. Waar heb je precies last van? Wat heeft mogelijk tot de klachten geleid? Wat zijn je persoonlijke omstandigheden?
Op basis van de intake stellen we in overleg een behandelplan op. In het behandelplan staat onder andere omschreven wat je hulpvraag is, wat je doelstellingen zijn, welke behandeling wordt voorgesteld en hoe lang dit ongeveer duurt. Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het veranderen van je gedrag, het leren omgaan met gevoelens, met moeilijke situaties of het verwerven van nieuwe vaardigheden.

We werken praktisch en oplossingsgericht. Het aantal gesprekken is over het algemeen tussen de 5 en 10, maar hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Soms kan een beperkt aantal gesprekken al genoeg duidelijkheid geven om een vastgelopen situatie of patroon te doorbreken.

Tijdens de behandeling ga je samen met een deskundig psycholoog aan de slag, waarbij de behandeling is aangepast aan jouw situatie en mogelijkheden. We bieden maatwerk, ieder mens is immers anders. De behandeling richt zich veelal op klachtenvermindering, het aanleren van vaardigheden en het voorkomen van de klachten in de toekomst.

Veranderen gaat niet vanzelf en kost energie en tijd. Het kan daarom zinvol zijn om thuis aan opdrachten te werken om de verandering te kunnen ervaren. De opdrachten helpen je om in de praktijk toe te passen wat tijdens de behandeling wordt besproken.

De ervaring leert dat de meeste mensen baat hebben bij een psychologische behandeling. De klachten zijn verdwenen of verminderd. Of men heeft geleerd om beter met de klachten om te gaan, zodat deze het dagelijks leven niet meer negatief beïnvloeden.

Contact Psychologenpraktijk Amsterdam

Heb je hulp nodig of heb je vragen over de behandeling van je klachten? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar Psychologenpraktijk Amsterdam. We helpen je graag!