Behandeling EMDR Therapie | Psychologenpraktijk Amsterdam

Wat is EMDR therapie?

EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en hier last van blijven houden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een verkeersongeluk, een overval, sexueel misbruik of een ander incident met geweld. EMDR is ook een effectieve behandelmethode als je nog last blijft houden van een ingrijpende gebeurtenis die je als kind hebt meegemaakt, zoals pesten, echtscheiding van je ouders of een plotseling overlijden van een familielid.

EMDR werd in 1989 ontdekt door een Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. De ontdekking van Shapiro is in de jaren daarna verder ontwikkeld tot een wetenschappelijk bewezen behandelmethode, die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. De klachten verminderen of verdwijnen geheel na slechts enkele sessies en de therapie wordt door cliënten als weinig belastend ervaren. Bij EMDR therapie is het niet noodzakelijk dat cliënten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven.

Voor wie is EMDR therapie bedoeld?

Meestal lukt het goed om te herstellen na een trauma. Soms zijn gebeurtenissen echter zo ingrijpend of schokkend, dat het moeilijk is om deze te verwerken. Nachtmerries en angstige beelden (flashbacks) van deze traumatische gebeurtenis(sen) blijven terugkomen en vervagen niet. Je blijft piekeren en slaapt slecht. Ook kun je te maken krijgen met schrikachtigheid en vermijdingsgedrag, wellicht heb je dan een vorm van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Je probeert de gedachten aan de gebeurtenis zo diep mogelijk weg te stoppen. Word je toch herinnerd aan de nare gebeurtenis, dan brengt dat nog steeds een negatieve emotionele reactie naar boven.

Daarnaast is er tegenwoordig steeds meer bewijs dat EMDR ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals een negatief zelfbeeld, angsten, onzekerheid, spanningen, somberheid en burn-out.

Wat gebeurt er tijdens een EMDR behandeling?

Je wordt gevraagd om te denken aan de gebeurtenis uit het verleden, die de basis is voor je problemen en de oorzaak is voor het ontregelen van je gedachten en je gedrag, kortom je dagelijks leven. Eén van de elementen die bij de behandeling hoort is een afleidende beweging. Terwijl je denkt aan de ingrijpende gebeurtenis, hoor je door een koptelefoon een tikkend geluid, afwisselend in je rechter- en linkeroor. De afleidende beweging kan ook bestaan uit het heen-en-weer bewegen van de vingers van de therapeut voor je ogen, terwijl je ogen de vingers volgen. Door het gelijk concentreren op de schokkende gebeurtenis en de afleidende beweging kunnen de negatieve emoties, die aan de herinnering zijn gekoppeld, hun kracht verliezen.

Per sessie worden er verschillende sets van oogbewegingen of tikkende geluiden gemaakt. Na elke set is er een moment van rust. De psycholoog zal je dan vragen wat er in je gedachten naar boven komt. Door de behandeling ervaar je andere gedachten en gevoelens, waardoor er ook iets kan veranderen in je lichaam en geest.

Na afloop van een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is heel normaal en dat zal over het algemeen niet langer dan drie dagen duren. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Hoe werkt EMDR?

Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag hoe de EMDR methode werkt. De meest aannemelijke verklaring op dit moment is dat door de behandeling het natuurlijke verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd.

Terwijl de psycholoog je twee taken tegelijk laat uitvoeren (die elk aandacht vragen), wordt je werkgeheugen als het ware overbelast. Het werkgeheugen, wat we onder andere gebruiken voor het ophalen en opnieuw opslaan van herinneringen uit het lange termijn geheugen, heeft een beperkte capaciteit. Als je meerdere taken tegelijkertijd uitvoert die gebruik maken van het werkgeheugen, dan lukt dat niet goed. Het in gedachten ophalen van herinneringen komt onder druk te staan door de klikkende geluiden of oogbewegingen, die het werkgeheugen eveneens belasten. Dit heeft als gevolg dat de levendigheid en de negatieve gevoelens van de herinnering aan de nare gebeurtenis minder worden en het daarmee vervaagt. De herinnering wordt in de gewijzigde vorm weer in het lange termijn geheugen opgeslagen. Het wordt gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken en je klachten verminderen of verdwijnen helemaal.

Wat is het effect van EMDR?

Na afloop van enkele EMDR sessies merk je al een verbetering. Tijdens de EMDR therapie verminderen de negatieve emoties en nare gedachten, komt er ruimte voor nieuwe inzichten en nemen het zelfvertrouwen en de positieve gevoelens toe. Je ervaart na afloop het probleem als minder belastend en het leven met het trauma is een stuk gemakkelijker geworden. Het nare verleden ligt achter je en het ontregelt je dagelijks leven niet meer.

Contact Psychologenpraktijk Amsterdam

Heb je hulp nodig of heb je vragen over de EMDR therapie? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar Psychologenpraktijk Amsterdam. We helpen je graag!