Kwalificaties Psychologenpraktijk Amsterdam

Let op, titel psycholoog is niet beschermd!
Over het algemeen word je een psycholoog genoemd als je een academische studie psychologie hebt afgerond. De titel ‘psycholoog’ is echter in Nederland wettelijk niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ook zonder de studie psychologie.

Als je op zoek bent naar een goede en deskundige psycholoog, is het belangrijk om goed te kijken naar de kwalificaties van de psycholoog. Let er daarom op dat de psycholoog de universitaire studie psychologie heeft afgerond, regelmatig aanvullende opleidingen volgt en is aangesloten bij beroepsvereniging NIP of is geregistreerd bij het BIG.

NIP en BIG

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) is een landelijke beroepsvereniging, die de kwaliteit en integriteit van het werk van de aangesloten psychologen waarborgt. Psychologen die hun studie psychologie hebben afgerond kunnen lid worden van het NIP. Leden van het NIP dienen zich bij het uitoefenen van hun beroep te houden aan gedragsregels, die door het NIP zijn vastgelegd in de Beroepscode.

Een Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) heeft een universitaire studie psychologie afgerond en vervolgens nog twee jaar postdoctoraal onderwijs gevolgd (de GZ-opleiding). De titel GZ-psycholoog is beschermd. Alle gekwalificeerde GZ-psychologen zijn in het BIG-register opgenomen. BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De GZ-gpsycholoog valt ook onder het wettelijk tuchtrecht, waarin is vastgesteld wat professionals wel en niet kunnen en mogen doen.

Psychologenpraktijk Amsterdam – kwaliteit staat voorop

Als GZ psychologen van de Psychologenpraktijk Amsterdam hebben wij een universitaire studie psychologie afgerond en zijn we aangesloten bij het NIP, een keurmerk voor kwaliteit.

Als psycholoog is het belangrijk om jezelf permanent te blijven ontwikkelen door het volgen van aanvullende opleidingen, opdoen van nieuwe ervaring, intervisie en supervisie. Op die manier is het mogelijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied, de kwaliteit van ons werk te vergroten met als doel je zo goed mogelijk te kunnen helpen met je klachten.

Contact Psychologenpraktijk Amsterdam

Heb je hulp nodig of heb je vragen over de behandeling van je klachten? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar Psychologenpraktijk Amsterdam.