Behandeling verslaving | Psychologenpraktijk Amsterdam

Je hebt last van een verslaving als je een onbedwingbaar verlangen hebt naar een middel (alcohol, drugs, medicijnen of eten) of gedrag (seks, internetten, gamen of gokken). Je hebt grote moeite te stoppen en hebt het gebruik of gedrag niet meer in de hand. Vaak ben je een groot deel van de dag bezig met je verslaving ten koste van je werk, hobby’s, vrienden en familie.

Wat zijn de symptomen van een verslaving?

Bij een verslaving verlies je de controle over jezelf. Symptomen van een verslaving zijn:

  • je gebruikt in grotere hoeveelheden en vaker dan je eigenlijk zelf wilt;
  • je moet er constant aan denken;
  • het gedrag of gebruik heeft negatieve gevolgen voor jezelf, je familie, je vrienden en je gezondheid;
  • als je het niet doet of gebruikt voel je je humeurig, ellendig, ziek of beroerd (ontwenningsverschijnselen);
  • je geeft er teveel geld aan uit, zoveel dat je zelfs schulden krijgt;
  • je hebt al geprobeerd om te stoppen, maar het lukt je niet om je gebruik of gedrag onder controle te krijgen.

Naarmate je verslaving langer duurt en intensiever wordt, worden ook de problemen op allerlei gebieden groter: schulden, functioneren op het werk lukt niet meer, je raakt vrienden kwijt, contact met familie wordt moeilijker, ernstige gezondheidsschade, eenzaamheid, etc.

Wat zijn de oorzaken van een verslaving?

Mensen raken niet zomaar verslaafd. Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan of het blijven bestaan van een verslaving. Meerdere factoren spelen daarbij een wisselende rol:

  • de eigenschappen van het middel en de manier waarop je het middel gebruikt;
  • erfelijke factoren, sommige mensen hebben door hun erfelijke aanleg een verhoogde kans verslaafd te worden;
  • omgevingsfactoren, zoals je werk, vrienden of gezin;
  • psychische factoren, bepaalde psychische problemen maken iemand kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een verslaving.
Behandeling van je verslaving door Psychologenpraktijk Amsterdam

Je vraagt je af of je verslaafd bent? Of hoe érg je verslaafd bent? Belangrijk is dat je zelf wilt stoppen met je verslaving, omdat het schadelijk is voor jezelf en je omgeving.

Bij alle verslavingen is het belangrijk dat de verslaving in een vroeg stadium wordt herkend. De eerste symptomen worden vaak opgemerkt door de naaste omgeving. Als er een vermoeden is van een verslaving, is het verstandig om hulp in te schakelen. Zonder hulp lukt het zelden om van een verslaving af te komen.

Tijdens de behandeling leren we je weer controle te krijgen over jezelf, proberen we het verslavingsgedrag te doorbreken en helpen we je invulling te geven aan een nieuw leven om terugval te voorkomen.

Contact Psychologenpraktijk Amsterdam

Heb je hulp nodig, herken je jouw klachten of heb je vragen over de behandeling van je verslaving? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar Psychologenpraktijk Amsterdam.

We helpen je graag!