Behandeling burn-out | Psychologenpraktijk Amsterdam

Wat is stress, overspannenheid of een burn-out?

Stress is een hele natuurlijke, en ook gezonde reactie van je lichaam. De spanning maakt je lichaam klaar voor actie en dat is nodig om te kunnen reageren op bedreigende situaties. Op je werk helpt gezonde stress je om goed te presteren. Het maakt je alert, geconcentreerd en efficiënt. En het zorgt dat je veel kan doen in weinig tijd. Dit is wel tijdelijk, want zodra de klus is afgerond, neemt de spanning weer af.

Overspannenheid ontstaat na een periode van overbelasting en is meestal rechtstreeks te koppelen aan een stressvolle situatie, zoals een echtscheiding of extra drukte doordat een collega met zwangerschapsverlof is. Als de oorzaak van de stressvolle situatie is weggevallen, kun je meestal snel herstellen.

Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op je lichaam en geest. Een burn-out ontstaat als je ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijft gaan. Je volhardt in je werk en je bent je lang niet altijd bewust van de ernst van je klachten. Hoe groter de uitputting, hoe erger de klachten worden. Zelfs het doen van gewone dagelijkse dingen wordt steeds moeilijker. Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn niet voldoende voor herstel. Hulp, behandeling en verandering zijn nodig.

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

Het centrale kenmerk van een burn-out is emotionele uitputting. Je bent zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Daarnaast heb je last van een combinatie van de volgende klachten: niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen.

Daarnaast zijn er ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn of spierpijn.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Een burn-out wordt niet alleen veroorzaakt door stressvol werk of te veel verantwoordelijkheden. Er zijn ook andere factoren die bijdragen tot het ontwikkelen van een burn-out, zoals onder andere je levensstijl en bepaalde karaktertrekken. Ook een ingrijpende gebeurtenis (zoals verlies van een dierbare, ernstige ziekte, ontslag, echtscheiding of geweld) kan mede een burn-out veroorzaken.

Het komt ook voor dat je een burn-out krijgt juist omdat je zo sterk bent. Je kunt veel werk verzetten en denkt het allemaal wel vol te kunnen houden. Je neemt dan niet op tijd gas terug en denkt niet aan jezelf en je gezondheid.

De volgende persoonlijkheidskenmerken zijn risicofactoren voor het krijgen van een burn-out:

  • slecht gevoelens kunnen uiten;
  • moeilijk om hulp kunnen vragen;
  • moeite met ‘nee’ zeggen;
  • negatief denken over eigen prestaties;
  • perfectionistisch, iets is nooit goed genoeg;
  • sterk betrokken bij het werk;
  • zeer gemotiveerd en loyaal.
Behandeling van je burn-out door Psychologenpraktijk Amsterdam

Als je burn-out klachten hebt, is het belangrijk om daar iets aan te doen. Denk niet dat het vanzelf weer overgaat. Als je niets doet, worden je klachten alleen maar erger. Het belangrijkste is dat je toegeeft dat je een probleem hebt en daar iets aan wilt veranderen.

Tijdens de eerste fase van de behandeling is het doel om je energie weer op te bouwen. Je conditie verbetert en lichamelijke klachten nemen af. Vervolgens proberen we de oorzaken van je burn-out te achterhalen en helpen we je bij het aanleren van vaardigheden zodat je in de toekomst ook in balans blijft. Bij het aanleren van vaardigheden kun je denken aan het vergroten van assertiviteit, verbeteren van time-management of verbeteren van conflicthantering.

Behandeling houdt dus ook in dat je bereid bent om je eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en waar nodig te veranderen.

Contact Psychologenpraktijk Amsterdam

Heb je hulp nodig, herken je jouw klachten of heb je vragen over de behandeling van je burn-out? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar Psychologenpraktijk Amsterdam.

We helpen je graag!